CENNIK

Cennik usług geodezyjnych:

 1. Mapy do celów projektowych (treny otwarte)
 • Działka budowlana do 1ha 600 zł
 • Dla terenów zurbanizowanych za 1 ha 600 zł / ha
  • za każdy następny ha 250 zł
 • Obiekty liniowe do 1 km 2200 zł
  • za każdy następny km 800 zł
 • Obiekty liniowe powyżej 3 km 1500 zł/km (250 zł/ha)

 1. Mapy do celów projektowych (treny zamknięte)
 • Działka budowlana do 1ha 1000 zł
 • Dla terenów zurbanizowanych za 1 ha 1200 zł / ha
  • za każdy następny ha 500 zł
 • Obiekty liniowe do 1 km 4200 zł
  • za każdy następny km 1600 zł
 • Obiekty liniowe powyżej 3 km 3300 zł/km (550 zł/ha)

 1. Wytyczenia
 • Wytyczenie budynku (4 naroża) 450 zł
  • następne (naroże) 50 zł
 • Tyczenie sieci uzbrojenia podziemnego za 100 m 300 zł
  • za każde następne 100m 50 zł
 • Za studnię 50 zł

 1. Pomiary powykonawcze
 • Budynek indywidualny + przyłącza
  • budynek mieszkalny 600 zł
  • przyłącze do budynku 200 zł (każde)
 • Przyłącze do budynku (woda, gaz, energia, kanalizacja) 450 zł
  • za każde następne przyłącze 200 zł
 • Budynek indywidualny 600 zł
  • za każdy kolejny budynek 250 zł
 • Zmiana użytku 250 zł
 • Sieci podziemne do 100 m 400 zł
  • za każde następne 100 m 150 zł
  Infrastruktura małej architektury 40-140 zł / punkt
 • Pomiary studni kanalizacyjnych i telekomunikacyjnych 200 zł
  • za każdą następną studnię 50 zł

 1. Pomiary powykonawcze (treny zamknięte)
 • Budynek indywidualny + przyłącza 1600 zł
 • Przyłącze do budynku (woda, gaz, energia, kanalizacja) 900 zł
  • za każde następne przyłącze 400 zł
 • Budynek indywidualny 1000 zł
  • za każdy kolejny budynek 500 zł
 • Sieci podziemne do 100 m 800 zł
  • za każde następne 100 m 300 zł
  Pomiary studni kanalizacyjnych i telekomunikacyjnych 400 zł
  • za każdą następną studnię 100 zł

 1. Geodezyjna obsługa inwestycji
 • Wg cen jednostkowych lub wg stawki za dzień 700 zł / dzień

 1. Mapa numeryczna
 • Opracowanie mapy wektorowej 1 ha 400 zł / ha
  • każdy następny ha (do 10 ha) 150 zł / ha
  • powyżej 10 ha cena do uzgodnienia

 1. Pomiary specjalne
 • Wg cen jednostkowych lub wg cen za dzień 500 zł / dzień

 1. Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej
 • Wyłączenie 400 zł

Cennik usług drukarni:

 1. Kopia i Wydruki

HP DESIGNJET T1100

wydruki

 1. Wydruk

HP DESIGNJET 510

wydruki

 1. Skanowanie
 2. HP DESIGNJET T1100 (HD)

  wydruki

  1. Rozmiary arkuszy
  2. wydruki

PGI DKTECH
Dariusz Kobiałka
Noworąblów 37
24-310 Karczmiska
NIP: 717-171-04-04

BIURO:
ul. Bursztynowa 15/3D
20-576 Lublin
tel: 695-478-595
GEODEZJA: d.kobialka@dktech.com.pl
DRUKARNIA: drukarnia@dktech.com.pl

GODZINY PRACY:
Poniedziałek - Piątek
07:00 - 15:00
Sobota
08:00 - 14:00