GEODEZJA

PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE

 • mapy do celów projektowych
 • tyczenie obiektów budowlanych
 • tyczenie sieci uzbrojenia terenu
 • inwentaryzacje powykonawcze budynków
 • inwentaryzacje powykonawcze sieci uzbrojenia terenu

POMIARY REALIZACYJNE ORAZ GEDEZYJNA OBSŁUGA INWESTYCJI

 • mapy do celów projektowych (numeryczne i analogowe)
 • tyczenie obiektów budowlanych oraz inżynierskich
 • tyczenie sieci uzbrojenia terenu
 • inwentaryzacje powykonawcze budowli
 • inwentaryzacje powykonawcze sieci uzbrojenia terenu
 • inwentaryzacje powykonawcze infrastruktury uzbrojenia terenu

POMIARY SPECJALNE

 • prace na terenach zamkniętych (PKP, wojsko)
 • pomiar pionowości budowli
 • wyznaczanie wysokości obiektów niedostępnych

PGI DKTECH
Dariusz Kobiałka
Noworąblów 37
24-310 Karczmiska
NIP: 717-171-04-04

BIURO:
ul. Bursztynowa 15/3D
20-576 Lublin
tel: 695-478-595
GEODEZJA: d.kobialka@dktech.com.pl
DRUKARNIA: drukarnia@dktech.com.pl

GODZINY PRACY:
Poniedziałek - Piątek
07:00 - 15:00
Sobota
08:00 - 14:00